محصولات
 • لوله برق (Pipe Power)
  • با توجه به نیاز صنعت برق دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) اقدام به تهیه و عرضه لوله های برق…

 • ترانکینگ فلزی (Trunking)
  • این دفتر توانائی ساخت انواع ترانکینگ فلزی طبق استاندارد و درخواست کارفرما در اسرع وقت به صورت گالوانیزه فابریک (Galvanized)…

 • نردبان کابل (Cable Ladder)
  • نردبان کابل های تولیدی دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) طبق استاندارد و درخواست کارفرما (عرض نردبان, تعداد پله و…

 • سینی کابل (Cable Tray)
  • سینی کابل های تولیدی دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) طبق استاندارد و درخواست کارفرما (عرض سینی, ارتفاع لبه, تعداد…

 • تابلوهای کنترل (Control Panel)
  • این تابلوها به ۳ نوع ایستاده طرح ریتال با ورق حداقل ۲mm, دیواری طرح ریتال با ورق حداقل ۵mm و…

 • تابلوهای نرمال و امرجنسی (Change Over Panel)
  • تمامی صنایع بزرگ جهت استفاده بهینه از زمان در زمان قطعی برق با استفاده از دیزل ژنراتور و تابلوی چنج…

 • تابلوهای قدرت (Main Panel)
  • این تابلوها به صورت ایستاده طرح ریتال با ورق حداقل ۲mm و دیواری طرح ریتال با ورق حداقل ۱٫۵mm ساخته…

 • تابلوی خازنی (Capacitor Bank)
  • تمامی صنایع بدون در نظر گرفتن نوع کاربری آنها جهت کم کردن هزینه برق خود و جبران تلفات راکتیو, نیاز…

 • جعبه تقسیم (Junction Box)
  • جعبه تقسیم های تولیدی صنعت برق آسیا (صباکو) طبق درخواست کارفرما با بالاترین کیفیت ساخته و در اسرع وقت عرضه…

1 2