کنتاکتور و بی متال (Contactor & Bimetal)

8کنتاکتورها و بی متال های هگر که در فیدر های موتوری جهت قطع و وصل مدار توسط کنتاکتور و حفاظت اضافه بار توسط بی متال مورد استفاده قرار می گیرد شامل موارد ذیل است :

الف) رنج تولیدی کنتاکتورهای هگر از ۹ آمپر تا ۳۰۰ آمپر با ولتاژ بوبین ۱۱۰, ۲۲۰ و ۴۰۰ ولت می باشد.

ب) بی متال های هگر که دارای دقت عمل بسیار بالا می باشند د رنج های ۰٫۳ آمپر تا ۸۰ آمپر عرضه می گردد.

ج) تجهیزات جانبی کنتاکتور و بیمتال های هگر شامل انواع کنتاکت کمکی و اینترلاک مکانیکی و مکانیکی الکتریکی می باشد.

دریافت کاتالوگ تجهیزات هگر

7

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها