نردبان کابل (Cable Ladder)

Picture30نردبان کابل های تولیدی دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) طبق استاندارد و درخواست کارفرما (عرض نردبان, تعداد پله و ضخامت ورق و …) در اسرع وقت به صورت گالوانیزه فابریک (Galvanized) و گالوانیزه عمقی داغ (Hot Deep Galvanized) ارائه می گردد :

الف) نردبان کابل گالوانیزه فابریک (Galvanized) : ورق این نردبان کابل ها از نوع گالوانیزه فابریک مرغوب تهیه و ارائه می گردد

ب) نردبان کابل آبکاری عمقی داغ (Hot Deep Galvanized) : طبق سفارش, این دفتر توانائی ارائه نردبان کابل با روکش آبکاری عمقی داغ – آبکاری گرم (Hot Deep Galvanized) را دارد.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها