لوله برق (Pipe Power)

با توجه به نیاز صنعت برق دفتر مهندسی صنعت برق آسیا (صباکو) اقدام به تهیه و عرضه لوله های برق (Pipe Power) طبق استاندارد و درخواست کارفرما با حداقل ضحامت ورق ۱ تا ۲ میلیمتر در اسرع وقت به صورت آبکاری عمقی داغ (Hot Deep Galvanized), آبکاری سرد (Cool Galvanized) و یا رنگی سیاه (Black) نموده است :

الف) لوله فلزی آبکاری عمقی داغ (Hot Deep Galvanized), : این نوع لوله ها دارای روکش آبکاری عمقی داغ می باشد.

ب) لوله فلزی آبکاری سرد (Cool Galvanized) : این نوع لوله ها در اصطلاح بدون روکش یا آبکاری سرد می باشد.

ج) لوله فلزی رنگی سیاه (Black) : این لوله ها دارای روکش رنگ سیاه می باشند.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها