سینی و نردبان کابل و لوله برق (Cable Tray,Cable Ladder,Pipe Power)

ساخت انواع مصنوعات فلزی صنعت برق که شامل انواع سینی و نردبان کابل, ترانکینگ های فلزی و لوله های برق طبق درخواست کارفرما در سایزهای مختلف به صورت گالوانیزه فابریک, یا آبکاری شده گرم و سرد و رنگ شده به همراه تجهیزات مورد نیاز آنها شامل زانوئی, تبدیل, درب سینی کابل, سه راهی و چهار راهی و … به صورت موارد ذیل ارائه می گردد :

شایان ذکر است سفارش ساخت دیگر مصنوعات فلزی مورد نیاز صنعت برق نیز توسط این دفتر ارائه می گردد.

۱) سینی کابل (Cable Tray) 

۲) نردبان کابل (Cable Ladder)

۳) ترانکینگ فلزی (Trunking) 

۴) لوله برق (Pipe Power)

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها