ترانکینگ فلزی (Trunking)

این دفتر توانائی ساخت انواع ترانکینگ فلزی طبق استاندارد و درخواست کارفرما در اسرع وقت به صورت گالوانیزه فابریک (Galvanized) و رنگ شده (Colored) ارائه می گردد :

الف) ترانکینگ گالوانیزه فابریک (Galvanized) : ورق این ترانکینگ ها از نوع گالوانیزه فابریک مرغوب تهیه و ارائه می گردد.

ب) ترانکینگ رنگ شده (Colored) : طبق سفارش, این دفتر توانائی ارائه سینی کابل های رنگ شده (Colored) به صورت کوره ای الکترو استاتیک را دارد.

بازگشت به صفحه تمامی پروژه ها