25 0

ارسال شده توسط  در 

رله ضربه ای و ساعت کار (Impuls Relay & Time Switch) : تولیدات[…]

بیشتر
25 0

ارسال شده توسط  در 

کنتاکتورها و بی متال های هگر که در فیدر های موتوری[…]

بیشتر
25 0

ارسال شده توسط  در 

کلید مینیاتوری و فیوز کریرها(سکسیونر فیوز) جهت[…]

بیشتر
25 0

ارسال شده توسط  در 

کلید اتوماتیک کمپکت و هوائی که جهت حفاظت اضافه[…]

بیشتر
25 0

ارسال شده توسط  در 

تجهیزات هگر فرانسه تاسیس کمپانی هگر (Hager) که فعال[…]

بیشتر